ReBeL - ubytovací a školicí komplex - ubytování Boží Dar

Pobyty s programem - Ubytování - Boží Dar - Krušné hory - Česká republika - EU

Příroda

 • Rašeliniště
 • Blatenský příkop
 • Vlčí jámy
 • Klínovec

Historie

 • těžba kovů
 • Jáchymovský tolar
 • letecká bitva
 • Jáchymovské peklo

Sport

 • pěší a cyklistické trasy
 • nordic wolking
 • Adrenalin Park

Turistika

 • Štola Marie Pomocné
 • Rozhledna na Blatenském vrchu
 • Horní Hrad

mobil: 732 175 526, e-mail: rebel@www.bozidar.info

____________________________________________________________________________________________________

Kapitoly z historie Božího Daru

zdroj - Krajská knihovna Karlovy Vary - PhDr. Stanislav Burachovič

Božídarské rašeliniště

Vzácnou přírodní lokalitou Božího Daru je státní rezervace Božídarské rašeliniště. Má rozlohu 929,57 hektarů. Chráněným přírodním územím bylo rašeliniště prohlášeno v roce 1965. Roku 1972 zde byla zřízena naučná stezka dlouhá 3,2 km s 12 zastávkami. Ta návštěvníky rezervace podrobně informuje o nejcennějších botanických, faunistických a historických prvcích rašeliništního ekosystému. Botanickou raritou rašeliniště jsou porosty břízy zakrslé (Betula nana L.), glaciální relikt (pozůstatek doby ledové). V rozsáhlých plochách tzv. borovice blatky (kleče ) lze kromě jiných vzácných a ohrožených druhů rostlin najít také masožravou rosnatku okrouhlolistou ( Drosera rotundifolia L. )

Rašelina se zde již od 18. století ručně dobývala a používala po vysušení k otopu. Vyříznuté kvádry rašeliny se nazývaly borky a jejich těžba borkování.

Dominantou rašeliniště je Božídarský Špičák (1115 m), nejvyšší čedičová kupa sopečného původu ve střední Evropě, opředený řadou pověstí o zde rostoucí zázračné květině. Podle ní se jmenoval oblíbený, dnes již neexistující, hostinec na úpatí Špičáku (Wunderblume-Zázračná květina).

___________________________________________________________________________

ReBeL - ubytovací a školicí komplex - Boží Dar - Hup spol. s r.o.